Stres, praca i głos. Nauczycielu! Dbając o siebie ? dbasz o głos.

Adresaci szkolenia:

rada pedagogiczna, inni

 

Cele:
Nauczycielki i nauczyciele:
1.Potrafią rozpoznać, wskazać mechanizmy wyjaśniające związek pomiędzy stresem a  niedyspozycją głosu.
2.Potrafią pracować nad sobą w atmosferze zabawy i humoru , osiągając satysfakcję i czerpiąc z tego dobrą energię.
3.Rozpoznają  swój wewnętrzny rytm, energię  wykorzystując je w odpowiednim dla nich treningu  oddechowym i emisyjnym.
4.Rozumieją znaczenie zasad  higieny głosowej,  jak radzić i zapobiegać niebezpieczeństwom wynikającym z niewłaściwej pracy głosem, umiejętnie rozpoznają czynniki mające szkodliwy wpływ na pracę narządu głosu.
5.Znają konstruktywne techniki radzenia sobie z napięciem związanym ze stresem, stosując techniki oddechowe w tym elementy terapeutycznej funkcji oddechu.
6.Potrafią szybko rozpoznać pierwsze symptomy stresu i odpowiednio im zaradzić.
7.Umieją się relaksować i odpoczywać.
8.Dbają o siebie , swoje potrzeby i umieją stawiać cele zgodnie z własną hierarchią potrzeb.
9.Rozumieją ,że glos to najważniejsze, podstawowe narzędzie w pracy nauczyciela.
10.Wiedzą, że głos może być drogą do osiągnięcia sukcesu zawodowego.
11.Wiedzą jak odpowiednio dbać o swoją kondycję psychiczną i fizyczną.

 

Program:

1.Psychofizyczne właściwości jako punkt wyjścia do pracy nad emisją głosu, jakością  fonacyjną i artykulacyjną.
2.Zagrożenia związane z doświadczaniem ciągłego napięcia.
3.Rozpoznaj swój poziom stresu
4.Rozszerzanie zakresu aktywności oddechowej i fonacyjnej i artykulacyjne poprzez improwizację, elementy dramy.
5.Trening –  Postawa ciała-  integralna część w procesie prawidłowego oddychania.     Oszczędne posługiwanie się narządem głosowym, zapobiegającym jego przeciążeniu.
6.Poszukiwanie własnego stylu wypowiedzi w zgodzie z  prawidłowym  posługiwaniem się oddechem i głosem  
7.Wykorzystanie potencjału, własnego rytmu wewnętrznego, energii osobistej jako gwarancja sukcesu w osiągnięciu znakomitej komunikacji i walki ze stresem.
8.Treningi  relaksacji mięśniowej, wizualizacja, terapeutyczny oddech i inne metody  w pokonywaniu stresu.
9.Jak dokonywać właściwej samooceny.
10.Jak z radością i satysfakcją przychodzić do pracy.


Metody:

Dyskusja, praca w parach, grupach, indywidualna, drama, gry i zabawy, praca aktywizująca przeżywanie Pomocniczo wybrane techniki aktorskie, bazujące na potencjale danego słuchacza, wskazujące rolę intuicji  w obserwacji własnych możliwości, doskonalące koncentrację (głównie technika Alexandra, Feldenkreisa oraz elementy ćwiczeń T. Suzuki)

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Prowadzący: aktorka ( ukończyła Państwową Wyższa Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie spec. aktorstwo dramatyczne)  , pedagog, wykładowca  UAM  w Poznaniu, współpracuje z wieloma uczelniami, certyfikowany terapeuta Kajros  w zakresie teatroterapii,  lif- coauch (profesjonalne wspieranie rozwoju ludzi w obszarze całego swojego życia, w holistycznym jego rozumieniu, poprawienie komunikacji międzyludzkiej?), przed uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Transforming Communication?.  Od wielu lat aktywnie uprawia zawód aktorski, prowadzi szereg szkoleń z zakresu komunikacji, umiejętności społecznych, twórczego myślenia, , treningów motywacyjnych,   Często pracuje z osobami niepełnosprawnymi, wykluczonymi, dziećmi. Jest oddanym swojej pracy wykładowcą. Kocha ludzi i świat. Akceptuje siebie.