Stres, praca i głos. Nauczycielu! Dbając o siebie ? dbasz o głos3

Adresaci szkolenia:

rada pedagogiczna, inni

 

Cele:
Nauczycielki i nauczyciele:
1.potrafią rozpoznać, wskazać mechanizmy wyjaśniające związek pomiędzy stresem a  niedyspozycją głosu,
2.potrafią pracować nad sobą w atmosferze zabawy i humoru , osiągając satysfakcję i czerpiąc z tego dobrą energię,
3.rozpoznają  swój wewnętrzny rytm, energię  wykorzystując je w odpowiednim dla nich treningu  oddechowym i emisyjnym,
4.rozumieją znaczenie zasad  higieny głosowej,  jak radzić i zapobiegać niebezpieczeństwom wynikającym z niewłaściwej pracy głosem, umiejętnie rozpoznają czynniki mające szkodliwy wpływ na pracę narządu głosu,
5.znają konstruktywne techniki radzenia sobie z napięciem związanym ze stresem, stosując techniki oddechowe w tym elementy terapeutycznej funkcji oddechu,
6.potrafią szybko rozpoznać pierwsze symptomy stresu i odpowiednio im zaradzić,
7.umieją się relaksować i odpoczywać,
8.dbają o siebie , swoje potrzeby i umieją stawiać cele zgodnie z własną hierarchią potrzeb,
9.rozumieją ,że glos to najważniejsze, podstawowe narzędzie w pracy nauczyciela,
10.wiedzą ,że głos może być drogą do osiągnięcia sukcesu zawodowego,
11.wiedzą jak odpowiednio dbać o swoją kondycję psychiczną i fizyczną.

 

Program:

1.Psychofizyczne właściwości jako punkt wyjścia do pracy nad emisją głosu, jakością  fonacyjną i artykulacyjną.
2.Zagrożenia związane z doświadczaniem ciągłego napięcia.
3.Rozpoznaj swój poziom stresu
4.Rozszerzanie zakresu aktywności oddechowej i fonacyjnej i artykulacyjne poprzez improwizację, elementy dramy.
5.Trening –  Postawa ciała-  integralna część w procesie prawidłowego oddychania.     Oszczędne posługiwanie się narządem głosowym, zapobiegającym jego przeciążeniu.
6.Poszukiwanie własnego stylu wypowiedzi w zgodzie z  prawidłowym  posługiwaniem się oddechem i głosem  
7.Wykorzystanie potencjału, własnego rytmu wewnętrznego, energii osobistej jako gwarancja sukcesu w osiągnięciu znakomitej komunikacji i walki ze stresem.8.Treningi  relaksacji mięśniowej, wizualizacja, terapeutyczny oddech i inne metody  w pokonywaniu stresu.
9.Jak dokonywać właściwej samooceny.
10.Jak z radością i satysfakcją przychodzić do pracy.

 

Metody:

dyskusja, praca w parach, grupach, indywidualna, drama , gry i zabawy, praca aktywizująca przeżywanie, pomocniczo wybrane techniki aktorskie, bazujące na potencjale danego słuchacza, wskazujące rolę intuicji  w obserwacji własnych możliwości, doskonalące koncentrację (głównie technika Alexandra, Feldenkreisa oraz elementy ćwiczeń T. Suzuki)

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
aktorka (ukończyła Państwową Wyższa Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie spec. aktorstwo dramatyczne) , pedagog, wykładowca  UAM  w Poznaniu, współpracuje z wieloma uczelniami, certyfikowany terapeuta Kajros  w zakresie teatroterapii,  lif- coauch (profesjonalne wspieranie rozwoju ludzi w obszarze całego swojego życia, w holistycznym jego rozumieniu, poprawienie komunikacji międzyludzkiej?), przed uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Transforming Communication?.  Od wielu lat aktywnie uprawia zawód aktorski, prowadzi szereg szkoleń z zakresu komunikacji, umiejętności społecznych, twórczego myślenia, , treningów motywacyjnych.  Często pracuje z osobami niepełnosprawnymi, wykluczonymi, dziećmi.  Jest oddanym swojej pracy wykładowcą . Kocha ludzi i świat. Akceptuje siebie.