Sytuacje trudne ? nauczyciel w roli negocjatora i mediatora

Adresaci szkolenia:

Rady pedagogiczne.

 

Cele:

1. Pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie diagnozowania trudności we współpracy z uczniem.

2. Poznawanie technik i nabywanie umiejętności negocjacji i mediacji.

 

Program:

1. Negocjacje ? istota, zastosowania.

2. Mediacje ? istota zastosowanie.

3. Zasady prowadzenia efektywnych negocjacji oraz mediacji.

4. Znaczenie i zastosowanie umiejętności komunikacyjnych podczas prowadzenia rozmów negocjacyjnych oraz mediacyjnych.

5. Style negocjacji ? kiedy i z jakiego stylu warto korzystać: strategia miękkiego negocjatora, strategia twardego negocjatora, strategia sprawnego negocjatora.

6. Typologia rozmówców (uczniów, rodziców, współpracowników).

7. Perswazja (rodzaje argumentów perswazyjnych) i techniki wpływania na innych a skuteczność rozmów.

8. Asertywność ? sztuka wymiany ustępstw. Granice ustępstw.

9. Najczęściej popełniane błędy rozmowach negocjacyjnych i mediacyjnych.

10. Wypracowania indywidualnego stylu zachowań w poszukiwaniu negocjacyjnych kompromisów.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.