Sytuacje trudne we współpracy nauczyciela z uczniem ? sposoby radzenia sobie z nimi

Adresaci szkolenia:

Rady pedagogiczne.

 

Cele:

1. Pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie diagnozowania trudności we współpracy z uczniem.

2. Poznawanie metod przeciwdziałania sytuacjom trudnym.

 

Program:

1. Sytuacje trudne/konfliktowe definicje.

2. Rodzaje sytuacji trudnych: deprywacje, przeciążenia, zagrożenia, utrudnienia.

3. Wpływ sytuacji trudnej na zachowanie się ucznia.

4. Przyczyny sytuacji trudnych.

5. Komunikacja w sytuacjach trudnych: znaczenie treści i sposobu przekazu dla porozumienia rozmówców, schemat procesu komunikacji, sytuacje trudne, a typ rozmówcy (agresywny, niezdecydowany ? lękowy, ekspert, podlizujący się ? manipulator).

6. Style reagowania na konflikt: rywalizacja, unikanie, kompromis, łagodzenie, kooperacja.

7. Sposoby radzenia sobie w sytuacji trudnej.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.