Szkoła jako instytucja sprzyjająca szerzeniu się agresji. Jak pracować nad dyscypliną w klasie?

Adresaci szkolenia:

Rady Pedagogicznej.

 

 

Cele:

Nauczyciel po szkoleniu:

?   rozumie istotę dyscypliny szkolnej;

?   rozpoznaje zachowania uczniów naruszające dyscyplinę;

?   zna postaci dyscypliny szkolnej;

?   potrafi ustalić cel niewłaściwych zachowań uczniów;

?   rozpoznaje moc ukrytych programów funkcjonujących w szkole sprzyjających szerzeniu się agresji.

 

Program:

1.  Dyscyplina ? co to znaczy?

2.  Zachowania uczniów, które stanowią problem dla nauczycieli;

3.  Przyczyny niewłaściwego zachowania uczniów w klasie;

4.  Postaci dyscypliny.

5.  Jak ustalić cel niewłaściwego zachowania ucznia?

6.  Czym jest ukryty program funkcjonujący w instytucji szkolnej?

7.  Rodzaje ukrytych programów szkoły i wynikające z nich uczniowskie strategie;

8.  Szkoła jako instytucja sprzyjająca szerzeniu się agresji ? diagnoza i środki zaradcze. 

 

Metody:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja, ćwiczenia w grupach.

 

Prowadzący:

? pedagog, doświadczony trener, edukator z kwalifikacjami uznanymi
na podstawie dorobku zawodowego przez Ministra Edukacji Narodowej. Brał udział
w projektach związanych z wdrażaniem zmian w systemie edukacji: TERM, Nowa Szkoła, System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Obsługa platformy ? system doskonalenia nauczycieli, Realizacja grantu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów, szkoleń rad pedagogicznych oraz konsultacji dla dorosłych.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny  dydaktyczne

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.