Szkoła jako środowisko sprzyjające szerzeniu się agresji. Czym jest ukryty program szkoły?

Adresaci szkolenia: 

Rady Pedagogicznej.

 

Cele: 

Nauczyciel po szkoleniu:

1.      Rozpoznaje zjawiska agresji wynikające z organizacji środowiska szkolnego.

2.      Rozpoznaje elementy programu ukrytego funkcjonującego w szkole.

3.      Potrafi rozpoznać własny program ukryty.

4.      Podejmuje działania minimalizujące wpływ programu ukrytego w środowisku szkolnym.

 

Program: 

1.      Wpływ środowiska szkolnego na zachowania agresywne uczniów.

2.      Elementy środowiska szkolnego wpływające na powstawanie i utrwalanie się zachowań agresywnych wśród uczniów:

?         proces oceniania,

?         organizacja procesu kształcenia,

?         moc ukrytego programu szkoły na zachowanie agresywne uczniów,

3.      Rodzaje programów ukrytych:

?         za codziennością (w szkole, klasie),

?         za podręcznikami,

?         w budynku szkolnym.

4.      Środki zaradcze na poziomie szkoły, klasy, ucznia.

 

 

Metody:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja, ćwiczenia w grupach.

 

 

Prowadzący:

Pedagog, doświadczony trener, edukator z kwalifikacjami uznanymi na podstawie dorobku zawodowego przez Ministra Edukacji Narodowej. Brał udział w projektach związanych z wdrażaniem zmian w systemie edukacji: TERM, Nowa Szkoła, System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Obsługa platformy ? system doskonalenia nauczycieli, Realizacja grantu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów, szkoleń rad pedagogicznych oraz konsultacji dla dorosłych.

 

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.