Szkolna baza doświadczeń

Adresaci szkolenia:

zespoły rad pedagogicznych wszystkich typów szkół

 

 

Cele:
Wskazanie w jaki najprostszy sposób stworzyć bazę danych eksperymentów oraz zapisów zajęć i publikacji jako materiałów interaktywnych, oraz sposoby ich publikacji w sieci.

Program:
1. Programy do obróbki wideo.
2. Metody publikacji podcastów i nagrań eksperymentów.
3. Publikacja na szkolnej stronie internetowej i zapis w szkolnej bazie danych.

 

 

Metody:

warsztaty, dyskusja, krótkie pokazy filmowe, test, ćwiczenia

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

Prowadzący: 
Prowadzący jest nauczycielem mianowanym z kilkunastoletnim stażem. Ukończył szkołę pedagogiczną i ma duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla dorosłych ( w ostatnich 3 latach ponad 800 przeszkolonych osób w tym wielu nauczycieli z województwa dolnośląskiego i Wielkolpolski). Obecnie prowadzi własną instytucję szkoleniową. Specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach usprawniania procesu edukacyjnego w oparciu o najnowsze technologie i osiągnięcia techniki oraz w zagadnieniach prawnych, z którymi bardzo często spotykają się nauczycieli i środowisko szkolne.