SZKOŁY PODSTAWOWE – RADA PEDAGOGICZNA – KOMPETENCJE ZAWODOWE

400x170x5 8f93220b68 iStock 000013176047 Large

1. Ocenianie OK. jest ok. ? nauczyciel jest ok – program szkolenia…

 

2. Efektywne zarządzanie zasobami szkoły- program szkolenia…

 

3. Kompetencje nauczyciela współczesnej szkoły – program szkolenia…

 

4. ?Wilk syty i owca cała? ? sztuka rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje i negocjacje – program szkolenia…

 

5. Każdy ma wielki talent? Jak motywować uczniów?- program szkolenia…

 

6. Ocenianie kształtujące – program szkolenia…

 

7. Konstruktywne projektów społecznych i edukacyjnych – program szkolenia…

 

8. Nauczyciel w świecie TIK (Technologie Informacyjno ? Komunikacyjne w pracy nauczyciela) – program szkolenia…

 

9. Nauczyciel ? wychowawca wobec trudnych zachowań uczniów w klasie – program szkolenia…

 

10. Umiejętności kluczowe podstawą współczesnego nauczania/uczenia – program szkolenia…