RADA PEDAGOGICZNA – KOOPERACJA I EFEKTYWNOŚĆ

400x170x5 8f93220b68 iStock 000013176047 Large

1. ?Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskim systemie oświaty? – program szkolenia…

 

2. Efektywna współpraca nauczycieli w radzie pedagogicznej – program szkolenia…

 

3. Jak opracować koncepcję pracy szkoły? – program szkolenia…

 

4. Komunikacja interpersonalna – program szkolenia…

 

5.Koncepcja pracy szkoły – program szkolenia…

 

6. Praca zespołowa nauczycieli sukcesem rady pedagogicznej – program szkolenia…

 

7. ?Wespół w zespół? czyli jak uczyć w oparciu o współpracę – program szkolenia…

 

8. Wycieczka jako forma realizacji projektu edukacyjnego i jej rola w procesie dydaktyczno – wychowawczym – zajęcia terenowe – program szkolenia…