WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM I LOKALNYM

400x170x5 8f93220b68 iStock 000013176047 Large

 

1. Współdziałanie szkoły, rodziców i środowiska w modelu szkoły otwartej – program szkolenia…

 

2. Budowanie wspólnej strategii pracy nauczyciela, ucznia i rodzica na rzecz wspierania rozwoju dziecka – program szkolenia…