Sztuka motywacji. Trening pozytywnego myślenia i pokonywania stresu

Program:
1. Motywacja, a kryzys nauczyciela i ucznia. Metody wychodzenia z kryzysu.
2. Podstawowe sposoby radzenia sobie z utratą motywacji w działaniu.
3. Antywzorze, a wypracowane standardy motywacyjne.
4. Stres a optymizm nauczyciela.
?Negatywny i pozytywny monolog wewnętrzny, a asertywność i samospełniające się przepowiednie.
?Modelowanie zachowań. Jak zarażać uczniów optymizmem?
?Jak przekuwać złe myśli w motywujące opinie. Rola i budowanie optymizmu .
?Zarządzanie sobą w stresie. Techniki redukcji stresu.
?Narzędzia tworzenia równowagi.
?Konsekwencja przewlekłego stresu ? wypalenie zawodowe.
5. Zakończenie.
?Samoocena.
?Profil kompetencji ? jednostkowy i zespołowy (rady pedagogicznej).
?Wskazanie stref wsparcia oraz rozwoju ? zbudowanie profilu szkoleń na nowy rok szkolny w oparciu o wykreślony profil kompetencji.
?Deklaracje zmiany. Planowanie działań.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa

 

Koszt udziału w sieci:  250 zł od osoby

 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa w spotkaniu sieci.