Sztuka motywacji. Trening umiejętności3

Adresaci szkolenia:

rada pedagogiczna, inni.

 

Cele:
Nauczycielki i nauczyciele:
1.Chętnie podnoszą swoje umiejętności z zakresu motywowania i wyznaczania celów.   
2.Znają skuteczne metody automotywacji oraz wiedzą jak wykorzystywać je w praktyce.
3.Rozumieją jak ustalać priorytety oraz jak wyznaczać cele osobiste,
4.Znają techniki motywacyjne.
5.Potrafią efektywniej wykorzystywać własny potencjał oraz maja potrzebę  rozwoju zawodowego.
6.Dbają o siebie, cenią swoją prywatną przestrzeń, mają własną hierarchię potrzeb, dokonują właściwej samooceny.

 

Program:

1.Czym jest, co daje i czy jest Ci potrzebna motywacja?
2.Możliwości osiągania celów okiem  E. Berna.
3.Ustalanie priorytetów.
4.Dobra komunikacja jako element motywowania siebie i grupy.
5.Dbałość o relacje towarzyskie.
6.Własna hierarchia potrzeb ? określenie.
7.Motywowanie w oparciu o emocje indywidualne i emocje grupy.
8.Wewnętrzny rytm, energia- wykorzystane  w procesie  motywacyjnym.
9.Potencjał, zasoby,, moje i ich? ? jak wykorzystać , rozpoznać.
10.Przestrzeń osobista, zmiany.
11.Wyznaczanie celów osobistych i grupowych.
12.Moja motywacja.
13.Kara i nagroda.
14.Dokonywanie właściwej samooceny jako ważny element skutecznej motywacji.
15.Agresja i uległość.
16.,,Nie blokuj mnie krytyku??
17.Błędy popełniane w procesie motywacyjnym.

 

Metody:

interaktywne warsztaty, treningi umiejętności, metody aktywne przez przeżywanie (np. komunikacja), ćwiczenia grupowe i indywidualne, ?burza mózgów?, analizy przypadków
odgrywanie ról(drama), proste zadania aktorskie.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
aktorka ( ukończyła Państwową Wyższa Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie spec. aktorstwo dramatyczne)  , pedagog, wykładowca  UAM  w Poznaniu ,współpracuje z wieloma uczelniami, certyfikowany terapeuta Kajros  w zakresie teatroterapii,  lif- coauch (profesjonalne wspieranie rozwoju ludzi w obszarze całego swojego życia, w holistycznym jego rozumieniu, poprawienie komunikacji międzyludzkiej?), przed uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Transforming Communication?.  Od wielu lat aktywnie uprawia zawód aktorski, prowadzi szereg szkoleń z zakresu komunikacji, umiejętności społecznych, twórczego myślenia, , treningów motywacyjnych. Często pracuje z osobami niepełnosprawnymi, wykluczonymi, dziećmi.  Jest oddanym swojej pracy wykładowcą . Kocha ludzi i świat. Akceptuje siebie.