Sztuka motywacji. Trudne sytuacje z zespole uczniowskim

Program:
1. Autodiagnoza.
?Trudności nauczycieli w realizacji planu zmiany nawyków.
?Deklaracja zmiany a rzeczywiste działania oraz ich  efekty (po 3 miesiącach pracy).
?Wnioski.
2. Rodzaje sytuacji trudnych oraz ich motywacyjne implikacje.
3. Źródła trudności.
4. Sposoby radzenia sobie z trudnościami.
5. Konstruktywne działania, a mechanizmy obronne w sytuacjach trudnych ? korzyści i zagrożenia.
6. Predyspozycje, strefy wpływu, wyuczona bezradność i motywacja.
7. Sytuacje trudne w relacji z uczniami. Motywacja, czyja to sprawa ? nauczyciela czy ucznia. Symulacje.
8. Przekazywanie trudnych informacji i decyzji.

 

Czas trwania szkolenia:6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa

 

Koszt udziału w sieci:  250 zł od osoby

 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa w spotkaniu sieci.