Sztuka motywacji w relacji z uczniem. Nauczyciel w działaniu

Adresaci szkolenia:

Rady pedagogiczne.

 

Cele:

1.   Doskonalenie umiejętności formułowania celów z uwzględnieniem zasad współpracy, oczekiwań nauczyciela i typu ucznia.

2.      Poznanie wybranych metod i stylów motywowania uczniów oraz ich skutków.

 

Program:

1.      Jak motywować uczniów?

2.      Najpierw jasne reguły gry ? reguły nauczyciela.

3.      Cele nauczycieli a cele jednostkowe uczniów ? analiza SMART a motywacja uczniów.

4.      Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.  Determinanty zadowolenia uczniów.

5.      Motywowanie przez zaspokajanie potrzeb. Koncepcje motywacji Herzberga i Maslowa.

6.      Motywowanie przez delegowanie zadań.

7.      Motywowanie poprzez udzielanie informacji zwrotnej.

8.      Kontrola czyli rozmowa o wynikach.

9.      Style motywowania. Zależności między stylem kierowania nauczyciela, a typem motywacji uczniów.

10.  Wiedza o uczniu a skuteczność motywowania.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.