Sztuka motywacji w relacji z uczniem. Nauczyciel w działaniu

Program:
1. Jak motywować uczniów?
2. Najpierw jasne reguły gry ? reguły nauczyciela.
3. Cele nauczycieli a cele jednostkowe uczniów ? analiza SMART a motywacja uczniów.
4. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.  Determinanty zadowolenia uczniów.
5. Motywowanie przez zaspokajanie potrzeb. Koncepcje motywacji Herzberga i Maslowa.
6. Motywowanie przez delegowanie zadań.
?Wydawanie poleceń.
?Rozmowa o zadaniu.
7. Motywowanie poprzez udzielanie informacji zwrotnej.
8. Kontrola czyli rozmowa o wynikach.
?Wyjaśnianie, dopytywanie .
?Rozmowa oceniająca.
?Nagradzanie i karanie.
9. Style motywowania. Zależności między stylem kierowania nauczyciela, a typem motywacji uczniów.
10. Wiedza o uczniu a skuteczność motywowania.
?Pytania ? narzędzie poznania .
?Typ ucznia a determinanty motywacji: zmiany i utrwalanie pożądanych nawyków ? metody postępowania.
?Typy uczniów a dobór motywatorów.
?Symulacje rozmów.

 

Czas trwania szkolenia:6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa

 

Koszt udziału w sieci:  250 zł od osoby

 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa w spotkaniu sieci.