Sztuka motywacji. Wprowadzenie do zagadnienia

Adresaci szkolenia:

Rady pedagogiczne.

 

Cel:

Ustalenie wspólnego rozumienia kluczowych zagadnień definiujących system motywacyjny i uwarunkowań jego skuteczności.

 

Program:

1. Optymista i pesymista – siła nastawienia (nauczyciel i poziom jego motywacji jako bloker i motywator dla ucznia).

2. Waga poznania siebie i innych (okno Johariego).

3. Jaki jestem i jacy są moi uczniowie.

4. Jak działam ? wzrost i spadek energii ? uwarunkowania zaangażowania.

5. Techniki automotywacji.

6. Motywowanie innych.

7. Jak najszybciej zdemotywować uczniów ? podstawowe błędy nauczycieli.

8. Motywowanie ? Ważne pytania: co dostaję, co daję, czy tutaj jest moje miejsce, czy mogę się tutaj rozwijać, jaki szczyt chcę zdobyć?

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.