Sztuka publicznych wystąpień. Jak zostać dobrym mówcą.

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy, nauczycielki i nauczyciele placówek oświatowych i wszystkich etapów szkół.

 

Cele:
1.Przedstawienie podstawowych wiadomości,  co znaczy być dobrym mówcą.
2.Zapoznanie z zasadami  konstruowania wypowiedzi, przemówienia.
3.Zapoznanie z zasadami ?mówienia całym sobą?
4.Zapoznanie z metodami pracy nad głosem, dykcją, oddechem.
5.Zapoznanie z metodami pokonywania tremy.

 

 

Program:

1.Konstruujemy dobre przemówienie.
2.?Budzić słuchaczy, a nie usypiać? –  jak mówić aktywnie. Ćwiczenia.
3.Ćwiczenia dykcyjne, emisyjne, oddechowe.
4.Jak pozbyć się tremy ? ćwiczenia.

 

 

Metody:

Indywidualne i grupowe ? działania praktyczne, warsztatowe, proste zadania aktorskie

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:

aktor ( ukończył Państwową Wyższa Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie spec. aktorstwo dramatyczne), logopeda (studia podyplomowe), terapeuta EEG ? Biofeedback ( EEG Instytut, Warszawa), pedagog, wykładowca, fundraiser (międzynarodowy certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu  – EFA). Od wielu lat aktywnie uprawia zawód aktorski, prowadzi szereg szkoleń z zakresu komunikacji, wystąpień publicznych, warsztatów artystycznych. Prowadzi własny gabinet logopedyczny, terapii EEG Biofeedback. Współpracuje  z instytucjami zajmującymi się wolontariatem i pomocą ludziom przewlekle chorym, samotnym.  Prowadzi od wielu lat warsztaty artystyczne dla młodzieży w całym kraju, a także warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie. Współtworzy koncerty, widowiska, spektakle i wiele inych impez artystycznych i społecznych.  Bezpretensjonalny, otwarty,  łatwo nawiązuje kontakty z innymi ludźmi,  ciekawy świata.  Lubi żyć aktywnie.