Teatr w szkole. Jak zrobić ciekawe przedstawienie? Warsztaty artystyczne.

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół i przedszkoli

 

Cele:
1.Zapoznanie nauczycieli w jaki sposób dobierać repertuar odpowiedni dla określonych grup uczniów.
2.Zapoznanie nauczycieli z metodami pracy nad tekstem
3.Zapoznanie nauczycieli jak pracować z rekwizytem.
4.Zapoznanie nauczycieli jak stworzyć zgrany zespół.
5.Zapoznanie nauczycieli z metodami pracy na słowem, ciałem, gestem

 

Program:

1.Od czego zacząć? Dobór tematu, repertuaru, obsada i wszystkie inne proste trudności.
2.O co w tym tekście chodzi ? próba analizy, określenia relacji, intencji.
3.Co to są zadania aktorskie?
4.Ćwiczenia interpretacyjne
5.Praca nad mową, ruchem scenicznym.

 

Metody:

Indywidualne i grupowe ? działania praktyczne, warsztatowe , elementarne zadania aktorskie

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
aktor ( ukończył Panstwową Wyższa Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie spec. aktorstwo dramatyczne), logopeda (studia podyplomowe), terapeuta EEG ? Biofeedback ( EEG Instytut, Warszawa), pedagog, wykładowca, fundraiser (międzynarodowy certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu  – EFA). Od wielu lat aktywnie uprawia zawód aktorski, prowadzi szereg szkoleń z zakresu komunikacji, wystąpień publicznych, warsztatów artystycznych. Prowadzi własny gabinet logopedyczny, terapii EEG Biofeedback. Współpracuje  z instytucjami zajmującymi się wolontariatem i pomocą ludziom przewlekle chorym, samotnym.  Prowadzi od wielu lat warsztaty artystyczne dla młodzieży w całym kraju, a także warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie. Współtworzy koncerty  i wiele innych imprez artystycznych.  Bezpretensjonalny, otwarty,  łatwo nawiązuje kontakty z innymi ludźmi,  ciekawy świata.  Lubi żyć aktywnie.