Teatr w szkole. Jak zrobić ciekawe przedstawienie? Warsztaty artystyczne.

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół i przedszkoli.

 

Cele:
1. Zapoznanie nauczycieli w jaki sposób dobierać repertuar odpowiedni dla określonych grup uczniów.
2. Zapoznanie nauczycieli z metodami pracy nad tekstem.
3. Zapoznanie nauczycieli jak pracować z rekwizytem.
4. Zapoznanie nauczycieli jak stworzyć zgrany zespół.
5. Zapoznanie nauczycieli z metodami pracy na słowem, ciałem, gestem.

 

Program:

1.Od czego zacząć? Dobór tematu, repertuaru, obsada i wszystkie inne proste trudności.
2.O co w tym tekście chodzi ? próba analizy, określenia relacji, intencji.
3.Co to są zadania aktorskie?
4.Ćwiczenia interpretacyjne
5.Praca nad mową, ruchem scenicznym.


Metody:

Indywidualne i grupowe ? działania praktyczne, warsztatowe, elementarne zadania aktorskie.

 

Czas trwania szkolenia: 6  godzin  dydaktycznych

 

Prowadzący: aktor (ukończył Panstwową Wyższa Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie spec. aktorstwo dramatyczne), logopeda (studia podyplomowe), terapeuta EEG ? Biofeedback ( EEG Instytut, Warszawa), pedagog, wykładowca, fundraiser (międzynarodowy certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu  – EFA). Od wielu lat aktywnie uprawia zawód aktorski, prowadzi szereg szkoleń z zakresu komunikacji, wystąpień publicznych, warsztatów artystycznych. Prowadzi własny gabinet logopedyczny, terapii EEG Biofeedback. Współpracuje  z instytucjami zajmującymi się wolontariatem i pomocą ludziom przewlekle chorym, samotnym.  Prowadzi od wielu lat warsztaty artystyczne dla młodzieży w całym kraju, a także warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie. Współtworzy koncerty  i wiele innych imprez artystycznych.  Bezpretensjonalny, otwarty,  łatwo nawiązuje kontakty z innymi ludźmi,  ciekawy świata.  Lubi żyć aktywnie.