Techniki coachingowe w dydaktyce przedmiotowej

Adresaci szkolenia:

nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych

 

Cele:
doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania technik coachingowych na zajęciach przedmiotowych
1.rozwijanie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej,
2.wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o wybrane techniki coachingowe.

 

Program:

Sesja 1.
Temat: Metody i techniki coachingowe wspierające proces uczenia się.
Cel: nabycie umiejętności stosowania technik coachingowych wspierających proces uczenia się.
Treści kształcenia:
– metoda kręgów reflektujących,
– metoda Action Learning,
– metaforyzowanie z wykorzystaniem kart coachingowych
Sesja 2.
Temat: Ewaluacja procesu uczenia się z zastosowaniem technik coachingowych.
Cel: nabycie umiejętności stosowania technik coachingowych w ewaluacji procesu uczenia się.
Treści kształcenia:
– model GOLD,
– metoda 5 Q.

Osiągnięcia ? uczestnik:
– włącza poznane metody i techniki coachingowe do swojego warsztatu pracy.
Uwagi dotyczące realizacji:
W toku zajęć zostaną przeprowadzone ćwiczenia z wybranymi metodami i technikami coachingowymi.
Sesja 3.
Temat:  Rozmowa coachingowej wg modelu GROW.
Cel: przygotowanie uczestników do prowadzenia rozmowy coachingowej
Treści:
– model rozmowy coachingowej opartej o strukturę GROW- symulacja;
– ćwiczenia w prowadzeniu rozmowy według modelu GROW.


 

Metody:

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczeń rozwijających umiejętności komunikacyjne uczestników; przewiduje się przeprowadzenie symulacji rozmowy coachingowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Prowadzący: Trener, Coach Praktyk Europen Quality Award przy European Mentoring  and Coaching Council, tutor, mentor, konsultant WOM, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie , ekspert w programie ORE ds. rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich  rad pedagogicznych, wojewódzki ekspert przedmiotowy w zakresie historii i edukacji obywatelskiej, współautor Krajowego Systemu Wspierania Zdolności i Talentów CODN/ORE Warszawa,  autorka Przewodnika dla nauczyciela ? Historia wyd. Operon, autorka i realizatorka programów szkoleń dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym, coachingu, tutoringu, samorządu uczniowskiego, edukacji filmowej, wielokulturowej, ,międzykulturowej i regionalnej, globalnej, antydyskryminacyjnej.