Technikum – warunki rekrutacji

 

                                                                                                               

 

TECHNIKUM nie uczestniczy w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez gminę Wrocław.

                                                               

                                                                          
1.   Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.
2.   O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność złożenia przez kandydata, w    określonym w harmonogramie terminie, kompletu wymaganych dokumentów.
3.   Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły  podejmuje dyrektor szkoły.
4.    W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się organizację rekrutacji uzupełniającej.

 
Dokumenty wymagane podczas przyjęcia do szkoły:

 

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM:

1.    Świadectwo ukończenia gimnazjum.
2.    Zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego.

3.    Podanie o przyjęcie do szkoły.

4.    Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań  do podjęcia praktycznej  nauki zawodu, wydanego zgodnie   z   przepisami w sprawie badań lekarskich.

5.    Dwie podpisane  fotografie o wymiarach 30×42 

 

POBIERZ PODANIE – wersja word

POBIERZ PODANIEwersja pdf

 

DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

1.    Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2.    Zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty.

3.    Podanie o przyjęcie do szkoły.

4.  Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku  przeciwwskazań do podjęcia praktycznej  nauki zawodu, wydanego   zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich.

5.    Dwie podpisane  fotografie o wymiarach 30×42

 

POBIERZ PODANIE – wersja word

POBIERZ PODANIEwersja pdf

 

Badania uczniów są bezpłatne.
Skierowanie na badanie lekarskie otrzymają Państwo w naszej szkole. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub bezpośredni.
 
Tutaj znajdą Państwo wykaz placówek medycyny pracy na terenie Dolnego   Śląska, w których można wykonać badania.
https://dwomp.pl/pliki/uczniowie_placowki.pdf
https://dwomp.pl/kontakt

 

 

Terminarz rekrutacji:

 

 

 

Do 18 czerwca 2019 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły

 

Od 19 czerwca do 16 lipca 2019 r. 

Uzupełnienie złożonego podania o: 

 

ABSOLWENCI GIMNAZJUM:

świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie  o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zdjęcia.

 

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie

o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zdjęcia.

 

17 lipca 2019 r.
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci  do szkoły.

 

 

 

Rekrutacja uzupełniająca:

 

18 lipca 2019 r.
Opublikowanie informacji o ilości wolnych miejsc.

 

Od 18 lipca do 29 sierpnia 2019 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły wraz  ze świadectwem ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,  zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zdjęciami.

 

30 sierpnia 2019 r.

Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci  do szkoły.

 

ZAREZERWUJ MIEJSCE ON-LINE !

Osoby zainteresowane nauką w liceum  ROE zapraszamy do wypełnienia formularza on-line w celu dokonania wstępnej rezerwacji miejsca.