Technikum

 na strone technikum  

 

 

 

 

[acc style=”style3″ title=”INFORMACJE OGÓLNE” parent=”accgroup1″ ]

W Technikum ROE  uczniowie kształcą się w trzech atrakcyjnych zawodach. Cykl nauczania  zakończony jest egzaminem zawodowym. Osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin maturalny mają  możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.

 

Technik realizacji nagrań
Podczas nauki uczniowie zdobywają umiejętności m.in. w zakresie: realizowania nagrań i nagłośnień; rejestrowania, miksowania, przetwarzania i archiwizacji dźwięku; obsługi urządzeń, oprogramowania i instrumentów systemu MIDI.
Absolwenci będą mogli pracować m.in. : przy realizacji nagrań w radio, telewizji, firmach producenckich, teatrze, agencjach artystycznych i reklamowych a także przy organizacji  imprez plenerowych i festiwali. Część zajęć odbywa się w profesjonalnym studio nagrań oraz w naszej własnej pracowni montażu dźwięku.

 

Technik organizacji turystyki
Podczas nauki uczniowie zdobywają umiejętności  m.in. w zakresie: organizowania działalności turystycznej; organizowania i sprzedaży imprez i usług turystycznych; obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych; rozliczania imprez i usług turystycznych.
Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in.: w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.

 

Technik reklamy
Podczas nauki uczniowie  zdobywają umiejętności  m.in. w zakresie:  organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych; organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej; projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.
Absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy m.in. w: agencjach reklamowych, agencjach PR, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych.

 

UWAGA! W roku szkolnym 2020/2021 nie prowadzimy rekrutacji do pierwszej klasy Technikum ROE.
Osoby zainteresowane zapisaniem się do klas: drugiej, trzeciej lub czwartej technikum prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem szkoły.


[/acc]
[acc style=”style3″ title=”KADRA” parent=”accgroup1″ ]
Nasza kadra to zespół doświadczonych pedagogów, którzy w swojej pracy wykazują się  pasją, zaangażowaniem oraz  wykorzystują  nowoczesne metody pracy z uczniem.
Zajęcia zawodowe prowadzą  praktycy ? specjaliści z doświadczeniem pedagogicznym, cieszący się uznaniem w swojej dziedzinie.
[/acc]
[acc style=”style3″ title=”BAZA DYDAKTYCZNA” parent=”accgroup1″ ]

Zajęcia w technikum odbywają się na terenie Zespołu Szkół Teleinformatycznych przy ul. Haukego-Bosaka 21, w nowoczesnych, dobrze wyposażonych salach dydaktycznych, pracowniach informatycznych i specjalistycznych. Szkoła zlokalizowana jest w centrum miasta,  w bliskiej odległości od dworca PKP i PKS.
 
Część zajęć z realizacji nagrań prowadzona jest w profesjonalnym  studio nagrań Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 7/9 ( okolice Wybrzeża Wyspiańskiego i Placu Grunwaldzkiego).


[/acc]