Trudna sztuka komunikowania się z drugim człowiekiem

Adresaci szkolenia:

rada pedagogiczna

 

Cele:
Nauczycielki i nauczyciele po szkoleniu
1.Umieją dokonywać właściwej samooceny. Umiejętne obserwują  i  doświadczają siebie w grupie.
2.Formułują  jasne cele w pracy grupowej.
3.Rozpoznają destrukcyjne zjawiska w grupie.
4.Wychowawcy potrafią pracować w zespole i przyjmować różne role.  
5.Potrafią  analizować motywy i wzory zachowań członków grupy, z którą pracuje.
6.Nawiązują właściwe relacje z rodzicami uczniów.
7.Potrafią podstawowo stosować zasady asertywnego wychowania.

 

Program:

1.Wykłady i ćwiczenia z zakresu komunikacji .
2.Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
3.Predyspozycje psychofizyczne w komunikacji.
4.Sztuka jako forma twórczego myślenia w komunikacji.
5.Komunikacja interpersonalna – definicja, teoria praktyka,prezentacja.
6.Warunki niezbędne do osiągania  dobrej komunikacji, informacja zwrotna.
7.Umiejętność rozpoznawania, nazywania i komunikowania przeżywanych emocji oraz opinii.
8.Podstawy treningu asertywności.


Metody:

studia przypadków
– dające możliwość spojrzenia na zagadnienie przez pryzmat doświadczeń innych
– pozwalające przyjrzeć się zdiagnozowanym sytuacjom,
 gry symulacyjne
– pozwalające na sprawdzenie zdobytej wiedzy w czasie symulowanych rozwiązań
metody aktywne( np. drama), trening komunikacji poprzez,, przeżywanie?, humor i zabawa.

 

Czas trwania szkolenia: 6  godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:  aktorka (ukończyła Państwową Wyższa Szkołę Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie spec. aktorstwo dramatyczne) , pedagog, wykładowca  UAM w Poznaniu, certyfikowany terapeuta Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros  w zakresie teatroterapii,  lif- coauch (profesjonalne wspieranie rozwoju ludzi w obszarze całego swojego życia, w holistycznym jego rozumieniu, poprawienie komunikacji międzyludzkiej?), przed uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Transforming Communication?.  Od wielu lat aktywnie uprawia zawód aktorski, prowadzi szereg szkoleń z zakresu komunikacji, umiejętności społecznych, twórczego myślenia, warsztatów teatralnych , treningów motywacyjnych.  Często pracuje z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi. Jest oddanym swojej pracy wykładowcą. Kocha ludzi i świat. Akceptuje siebie.