Uczniowie Filip Matecki i Grzegorz Bartoszko zostali radnymi V kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia.

28 października 2021 r. odbyła się Sesja Inauguracyjna V Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia.
Nasi przedstawiciele, Filip Matecki – przewodniczący samorządu uczniowskiego Technikum ROE oraz Grzegorz Bartoszko – przewodniczący samorządu uczniowskiego Liceum ROE, złożyli oficjalne ślubowanie i zostali radnymi V kadencji MRMW.
 
Gratulujemy!