Uczniowskie i nauczycielskie wagary ? jak im przeciwdziałać?

Adresaci szkolenia: 

Rada Pedagogiczna.

 

Cele: 

1.      Poznanie psychologicznych mechanizmów obrony i ucieczki  przed trudną sytuacją w środowisku nauki i pracy.

2.      Analiza czynników determinujących wybór wagarów jako sposobu rozwiązywania  problemów.

3.      Identyfikacja skutków absencji nauczyciela dla realizacji celów placówki oświatowej.

4.      Przeciwdziałanie skutkom  absencji ucznia dla jego dalszych losów życiowych.

 

Program: 

1.        Absencja jako przejaw zakłóconych relacji z otoczeniem.

2.        Ucieczka i inne mechanizmy radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

3.        Wagary ucznia ? przyczyny i konsekwencje dla jego pozycji w szkole.

4.        ?Wagary? nauczyciela ? przyczyny i ich wpływ na realizację zadań szkoły.

5.        Sposoby ograniczania absencji ? indywidualne, interpersonalne, organizacyjne.

 

Metody:

Analiza przypadków (filmy, teksty, zgłoszone przez uczestników), testy badające skłonność do ucieczkowego stylu rozwiązywania problemów, odgrywanie ról i analiza przeżyć towarzyszących inscenizacji, praca zespołowa, dyskusje, prezentacje multimedialne, technika akwarium, metaplan.

 

Prowadzący: 

Psycholog, trener. Specjalista w dziedzinie psychologii pracy, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. w zakresie komunikacji interpersonalnej, umiejętności interpersonalnych, motywowania pracowników, technik rozwiązywania konfliktów, syndromu wypalenia zawodowego. Autorka
i współautorka wielu publikacji.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.