Umiejętności przywódcze nauczyciela. Jak budować autorytet?

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele  wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

 

Cele:

1.        Nauczyciel po szkoleniu rozumie istotę i wagę kompetencji nauczyciela jako podstawę autorytetu.

 

Program:

1.        Autorytet jako wzór kompetencji nauczyciela.

2.        Typy autorytetu.

3.        Składniki autorytetu.

4.        Co stanowi fundament autorytetu nauczyciela XXI wieku?

5.        Jakich nauczycieli cenią uczniowie?

6.        Czym jest pozytywny wpływ nauczyciela?

7.        O indywidualności nauczyciela ? jak być autentycznym?

 

Metody:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja, ćwiczenia w grupach.

 

Prowadzący:

Pedagog, doświadczony trener, edukator z kwalifikacjami uznanymi na podstawie dorobku zawodowego przez Ministra Edukacji Narodowej. Brał udział w projektach związanych z wdrażaniem zmian w systemie edukacji: TERM, Nowa Szkoła, System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Obsługa platformy ? system doskonalenia nauczycieli, Realizacja grantu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów, szkoleń rad pedagogicznych oraz konsultacji dla dorosłych.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.