W niezbędniku wychowawcy. Specjalne potrzeby edukacyjne.

Program:
1.Zbiorowy portret  uczniów w klasie.
2.Profil indywidualny czyli portfolio ucznia.
3.Narzędzia diagnostyczne do badania motywacji , klimatu i atmosfery w klasie.
4.Nowe formy ,metody i techniki na lekcjach i zajęciach wychowawczych z uczniami.
5.Metody ewaluacyjne, program  profilaktyczny i naprawczy.

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa

 

Koszt udziału w sieci:250 zł od osoby

 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa w spotkaniu sieci