W Technikum ROE rozpoczęły się egzaminy zawodowe sesji zimowej.

W Technikum ROE rozpoczęły się egzaminy zawodowe sesji zimowej.

W Technikum ROE rozpoczęły się egzaminy zawodowe sesji zimowej, pisemne i praktyczne. W dniach 10, 11 i 14 stycznia uczniowie będą pisać egzaminy z następujących zawodów:
▪Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (TG.14),
▪Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (TG.15),
▪Przygotowanie imprez i usług turystycznych (HGT.07),
▪Realizacja nagłośnień (ST.03),
▪Montaż dźwięku (AUD.08).
Natomiast w dniach 24, 25 i 26 stycznia uczniowie klasy maturalnej przystąpią do praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Realizacja nagłośnień, który odbędzie się, jak co roku, w miejscu prowadzenia tego przedmiotu, na Politechnice Wrocławskiej, w profesjonalnym obiekcie Technopolis.

🍀 Wszystkim uczniom życzymy powodzenia na egzaminach i jak najlepszych wyników!