Warsztat komunikacji

Adresaci szkolenia:

Rady pedagogiczne.

 

Cel:

Poszerzenie możliwości efektywnego komunikowania się i lepszego funkcjonowania w różnych sytuacjach kontaktu z innymi ludźmi.

 

Program:

1.      Definicja komunikacji, schemat, warunki skutecznej komunikacji.

2.      Przekaz  i odbiór komunikatu ? uświadomienie co czuję i co robię  w kontakcie z drugą osobą (uważne słuchanie, zgodność treści i intencji, zaburzenia relacji).

3.      Czynniki ułatwiające komunikację.

4.      Umiejętność wyrażania siebie, otwartość.

5.      Komunikacja werbalna i niewerbalna.

6.      Komunikacja dorosły-dziecko: blokady komunikacji, dostrzeganie i zaspokajanie potrzeb. Trudne pytania i odpowiedzi.

7.      Rola nadawcy i odbiorcy w procesie komunikowania. Nauczyciel/Uczeń, jako nadawca/odbiorca. Cechy dobrego mówcy i słuchacza.

8.      Znaczenie treści i sposobu przekazu dla porozumienia rozmówców.

9.      Jak mówić, by nas słuchano i rozumiano; jak słuchać, aby rozumieć innych.

10.  Komunikacja jednokierunkowa i dwukierunkowa. Znaczenie, ograniczenia, implikacje.

11.  Znaczenie dostępności informacji dla skutecznego porozumienia. Znaczenie otwartości ? Okno Johariego.

12.  Dlaczego czasem trudno ze sobą rozmawiać ? trudne pytania i trudne odpowiedzi. Kiedy pytanie jest trudne? Trudne sytuacje a komunikacja między nauczycielem i uczniem.

13.  Podstawowe bariery komunikacyjne.

14.  Wyrażanie ocen. Komunikaty typu ?ja? i typu ?ty?.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

Prowadzący:

Psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.