Warsztaty negocjacyjne podnoszące skuteczność współpracy z rodzicami, uczniami, pracownikami szkoły

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

 

Cele:

1. Trening umiejętności warunkujących skuteczne negocjacje z uczniami, rodzicami i personelem placówek oświatowych

2. Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat specyfiki procesu negocjacji

3. Pomoc w diagnozowaniu własnych predyspozycji osobowościowych niezbędnych w procesie negocjacji

 

 

Program: 

1. Negocjacje ? zagadnienia podstawowe:

  • czym jest gra negocjacyjna,
  • dwa wymiary negocjacji: budowanie relacji i osiąganie wyniku.

2. Proces negocjacji i jego fazy:

  • prezentacja najczęstszych sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
  • wartości i niebezpieczeństwa związane z sytuacją konfliktową,
  • fazy negocjacji.

3. Metody negocjacji i umiejętności ich doboru w różnych sytuacjach.

 

 

Metody:

Ćwiczenia indywidualne i zespołowe, studium przypadku, symulacja.

 

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi psycholog, trener. Specjalista w dziedzinie psychologii pracy, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. w zakresie komunikacji interpersonalnej, umiejętności interpersonalnych, motywowania pracowników, technik rozwiązywania konfliktów, syndromu wypalenia zawodowego. Autorka i współautorka wielu publikacji.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.