Warunki rekrutacji liceum_test

 

 

 

LICEUM nie uczestniczy w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez gminę Wrocław.
 

                                                                                         

                                                                          
1.    Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły  podejmuje dyrektor szkoły.
2.    Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.
3.    O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.
4.    W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się organizację dodatkowego naboru.

 

 

 
Dokumenty wymagane podczas przyjęcia do szkoły:

 

1.    Świadectwo ukończenia gimnazjum.
2.    Zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego.
3.    Podanie o przyjęcie do szkoły.
4.    Dwie podpisane  fotografie o wymiarach 30×42 

 

POBIERZ PODANIEwersja word

 

 

Terminarz rekrutacji:

 

 

Od 22 maja do 22 czerwca 2017 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły

 

Od 23 czerwca do 30 czerwca 2017 r. 

Uzupełnienie złożonego wcześniej podania o: 

świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie  o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zdjęcia.

 

Do 4 lipca 2017 r.
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci  do szkoły.

 

Rekrutacja uzupełniająca:

 

5 lipca 2017 r.
Opublikowanie informacji o ilości wolnych miejsc.

 

Od 6 lipca do 23 sierpnia 2017 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły wraz  ze świadectwem ukończenia gimnazjum,  zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zdjęciami.

 

24 sierpnia 2017 r.

Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci  do szkoły.

 

 

ZAREZERWUJ MIEJSCE ON-LINE !
 
ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE
27 maja  2017 r. ( sobota) w godz. od 9.30 do 15.30
ul. Haukego – Bosaka 21, Wrocław