Warunki rekrutacji

O przyjęciu do szkół i studium prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Edukacji decyduje kolejność zgłoszeń. Nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
 
Termin składania dokumentów upływa 12-go września 2014r. dla osób rozpoczynających naukę w naborze letnim 2014/2015.
UWAGA! Rekrutacja przedłużona.
 
Nie pobieramy opłaty wpisowej.
 
 

Wymagane dokumenty do studium rocznego i dwuletniego
(poza kierunkami; Organizacji Imprez Rozrywkowych, Scenopisarstwo, Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej):

Podanie o przyjęcie do studium  
 – podanie do pobrania w wersji pdf pobierz
 – podanie do pobrania w wersji word pobierz
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej  
Kserokopia dowodu osobistego  
2 zdjęcia  
Zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki  
 

Wymagane dokumenty do studium Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej

Podanie o przyjęcie do studium  
 – podanie do pobrania w wersji pdf pobierz
 – podanie do pobrania w wersji word pobierz
Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej  
Kserokopia dowodu osobistego  
3 zdjęcia  
zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, skierowanie dostępne w sekretariacie ROE  

 

Wymagane dokumenty do studium Organizacji Imprez Rozrywkowych oraz studium Scenopisarstwa

Podanie o przyjęcie do studium  
 – podanie do pobrania w wersji pdf pobierz
 – podanie do pobrania w wersji word pobierz
Oryginał świadectwa maturalnego  
Kserokopia dowodu osobistego  
2 zdjęcia  
Zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki  

 

Sprawdź cennik


Zapoznaj się z FAQ