?Wespół w zespół? czyli jak uczyć w oparciu o współpracę.

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych, rady pedagogiczne.

 

Cele:
Realizacja szkolenia sprawi, iż uczestnik:
1.Potrafi przeanalizować wady i zalety pracy opartej na współpracy.
2.Dowie się, jakie elementy muszą zaistnieć aby sposób uczenia się oparty na współpracy był efektywny.
3.Pozna kilka metod uczenia się opartego na współpracy.
4.Potrafi ocenić przydatność prezentowanych metod w odniesieniu do wybranych zajęć edukacyjnych.

Program:
1.Dlaczego praca w grupach?
2.Przegląd metod uczenia się we współpracy.
3.Co sprawia, że uczenie się we współpracy jest skuteczne?

 

 

Metody:

1.Mini wykład z wykorzystaniem prezentacji.
2.Praca warsztatowa ? poznanie metod pracy we współpracy na konkretnych przykładach.
3.Dyskusja moderowana.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

Prowadzący: Nauczycielka dyplomowana matematyki, wicedyrektor gimnazjum. Ukończyła również studia podyplomowe z nadzoru pedagogicznego i ewaluacji oraz z filozofii i etyki. Jest egzaminatorem OKE, ekspertem ds. awansu zawodowego, certyfikowanym edukatorem. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych w różnych typach szkół. Współpracuje z instytucjami pozarządowymi pracującymi na rzecz edukacji realizując projekty, warsztaty oraz szkolenia dla nauczycieli, w tym szkolenia e-learningowe. Jest autorką i współautorką materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.