Wewnątrzszkolna polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji wśród pracowników

Cele:

1.      Zapoznanie się ze zjawiskiem mobbingu i dyskryminacji oraz umiejętność odróżniania obu zjawisk.

2.      Zrozumienie powstawiania mechanizmu dyskryminacji oraz mobbingu.

3.      Dostarczenie wiedzy prawnej dotyczącej mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy.

4.      Omówienie sposobów reagowania na przejawy mobbingu i dyskryminacji  oraz możliwości ochrony przed tymi zjawiskami.

 

 

Program:

1.      Stereotypy i uprzedzenia ? mechanizmy powstawiania, formy oraz skutki występowania.

2.      Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – mechanizmy powstawiania formy oraz skutki występowania.

3.      Wpływ mobbingu na jakość oraz wydajność pracy.

4.      Omówienie konkretnych aktów prawnych dotyczących mobbingu i dyskryminacji ? odpowiedzialność karna sprawców oraz możliwości ochrony ofiar.

5.      Profilaktyka antymobbingowa w miejscu pracy.