?Wilk syty i owca cała? ? sztuka rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje i negocjacje

Adresaci szkolenia:

dyrektorzy i  nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

 

Cele:
Przygotowanie nauczycieli do skutecznego i satysfakcjonującego sposobu rozwiązywania konfliktów w szkole
Po szkoleniu uczestnik:
1.rozpoznaje własny styl rozwiązywania konfliktów i ocenia jego wartość,
2.identyfikuje błędy w postrzeganiu i  rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych,
3.wykorzystuje strategie komunikacyjne sprzyjające porozumieniu,
4.rozpoznaje mechanizmy obronne stosowane przez strony konfliktu i reaguje na nie właściwie,
5.wykorzystuje negocjacje i mediacje w rozwiazywaniu sytuacji konfliktowych.

 

Program:

1.Zasady komunikacyjne sprzyjające porozumieniu w szkole.
2.Niekonstruktywne sposoby radzenia sobie z konfliktem.
3.Konflikty w szkole ?  źródła , rodzaje oraz błędy postrzegania sytuacji problemowych.
4.Spirala konfliktu jako  podstawa eskalacji sporów pomiędzy nauczycielami, dyrektorem a pracownikiem oraz przedstawicielem szkoły a rodzicami.
5.Etapy negocjacji.
6.Mediacje jako istotna kompetencja dyrektora i nauczyciela. 


Metody:

wykład z prezentacją PowerPoint, ćwiczenia w parach i małych grupach, dyskusja, symulacja, kręgi refleksyjne

 

Czas trwania szkolenia: 6  godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:  pedagog specjalny,  trener warsztatu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mediator Małopolskiej Szkoły Mediacji, coach – Coach Wise Equipped, edukator, ekspert MEN, absolwentka I stopnia  Szkoły Dramy Stosowanej oraz kursu z zakresu Systemowej Terapii Rodzin.      
Od  wielu lat prowadzi  zajęcia warsztatowe dla dyrektorów, nauczycieli oraz studentów (PWSZ Gorzów Wlkp., UAM Poznań)  z zakresu zarządzania, wychowania oraz psychoedukacji. Specjalizuje się w prowadzeniu zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, planowania itp. Jest autorką licznych programów oraz projektów edukacyjnych. Posiada rekomendacje PTP oraz akredytowanych ośrodków szkoleniowych.