Wizerunek w mediach

Cele:

Nabycie praktycznych umiejętności budowania właściwego wizerunku w mediach (wywiad prasowy, radiowy, telewizyjny, internetowy)   

 

 

Program:

1. Nawiązywanie relacji z mediami.

2. Jak rozmawiać z dziennikarzem?

3. Autoprezentacja

4. Blokery