Wizualizacja nauczania

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkolni i akademickich, trenerzy, szkoleniowcy, pedagodzy, lektorzy szkół językowych ? osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie wykorzystywania nowych technologii w pracy dydaktycznej i w zakresie wspomagania własnego rozwoju.  

 

Cele:

1.      Podniesienie swoich kwalifikacje w zakresie tworzenia multimedialnych treści dydaktycznych (szkoleniowych) na poziomie zaawansowanym,

2.      Projektowanie szkoleń zdalnych,

3.      Zarządzanie pracą ucznia w wirtualnym środowisku edukacyjnym.

 

Program:

1.      Metodyka kształcenia zdalnego – pozwoli zapoznać się słuchaczom ze specyfiką prowadzenia zajęć (szkoleń) zdalnych.

2.      Publikacja treści – uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu publikowania treści w sieci oraz związanych z tym zjawiskiem pojęć oraz procedur. Poznają liczne serwisy ułatwiające współpracę zdalną oraz magazynowanie i udostępnianie treści.

3.      Multimedialne narzędzia rozrywkowo-edukacyjne – zaznajomienie się słuchaczy z wybranymi urządzeniami multimedialnymi oraz schematem ich obsługi i wykorzystania jako narzędzia w dydaktykach przedmiotowych.

4.      Tworzenie wirtualnego środowiska edukacyjnego – słuchacze zapoznają się z  procesem instalacji i konfiguracji platformy LMS, zdobędą umiejętność zarządzania kursem, dodawania nowych treści dydaktycznych oraz zadań, pracy z dziennikiem i kalendarzem oraz administrowania pracą uczniów na platformie nauczania zdalnego.

 

Metody:
Analiza, studium przypadku, ćwiczenia, wykład.

 

Prowadzący:
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, czynny trener z zakresu technik ICT, egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL, ECDL-Advanced, e-Citizen, e-Guarcian, WebStarter, IT Security, autor materiałów przygotowujących do egzaminów ECDL. Prowadzi zajęcia z młodzieżą oraz osobami dorosłymi na terenie województwa dolnośląskiego. Od 3 kadencji pełni funkcję Sekretarza w Zarządzie Sekcji Egzaminatorów ECDL działającej przy Polskim Towarzystwie Informatycznym.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.
 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.