Wolni od stresu – warsztaty relaksacyjno ? rozwojowe z elementami ruchu rozwojowego i treningu oddechowego

Adresaci szkolenia:

zainteresowani nauczyciele

 

Cele:
Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie:
1.wiedzy o stresie,
2.strategii radzenia sobie ze stresem,
3.wzmocnienia kondycji psychofizycznej.

 

Program:

1.Wpływ stresu na pracę nauczyciela w obszarze myśli, emocji i zachowania. Obciążenia organizacyjne, fizyczne, społeczne i psychiczne.
2.Strategie radzenia sobie ze stresem.
3.Metody relaksacyjne:
– relaks progresywny,
– trening autogenny,
– relaksacyjne ćwiczenia oddechowe,
– wizualizacja.

 

Metody:

aktywizujące

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
trener z przygotowaniem pedagogicznym , moderator, doradca NGO i koordynator projektów. Jestem absolwentką Szkoły Trenerów ?Sieć? Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we Wrocławiu. Certyfikowanym Trenerem Szkoły Młodych Trenerów IES. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika spec. psychologia edukacji z coachingiem w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Prowadzę warsztaty z szeroko pojętego rozwoju organizacji, rozwoju zawodowego i osobistego, a także grupowe i indywidualne treningi umiejętności społecznych i rozwoju osobistego oraz grupy wsparcia. Mam za sobą profesjonalne przygotowanie merytoryczne uprawniające mnie do prowadzenia grupowych warsztatów tematycznych z zakresu psychoedukacjij i treningu psychologicznego. Wziąż je doskonalę. Wierzę w moc pozytywnego słowa i wewnętrzną motywację. Praca z ludzi to moja pasja, jestem w niej nastawiona na naukę metodami aktywnymi. Najbardziej cenię sobie zaangażowanie i nastawienie na efektywność.