Wspierać, wychowywać, wskazywać, czyli kontrolować? O problemach wychowawcy klasowego

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele:

1.      Rozwijanie kompetencji  nauczyciela ? wychowawcy.

2.      Uczestnik szkolenia:

  • potrafi dokonać właściwego wyboru  działań wychowawczych  w zależności od sytuacji  rodzinnej ucznia,
  • wykorzystuje  zasady oddziaływania  własnego autorytetu  do  kształtowania i rozwijania  osobowości ucznia,
  • zna reguły kontrolowania  ucznia w celu utrzymania dyscypliny w klasie.

 

Program:

1.      Rodzina i środowisko – miejsca formowania  osobowości, czyli myśli, uczuć i zachowań  ucznia.

2.      Co to oznacza wychowanie w warunkach szkolnych, do czego zmierza, jakie ma etapy?

3.      Wychowanek z uformowanym ?ja?- celem i podmiotem  procesu wychowania w szkole.

4.      Zagrożenia w pracy nauczyciela- wychowawcy.

5.      Wybrane reguły pracy z uczniami pozwalające osiągnąć  dyscyplinę w klasie.

 

Metody:

Aktywizujące proces  uczenia się: mini – wykład wprowadzający, dyskusja kielecka, debata, prezentacja multimedialna, gry dydaktyczne. 

 

Prowadzący: 

Doświadczony nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny, konsultant i kierownik  pracowni systemu doskonalenia, certyfikowany edukator programów edukacyjnych  MEN i CODN  autor projektów i programów grantowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.