Wspieranie rozwoju dziecka młodszego

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

Realizacja programu sprawi, iż uczestnik szkolenia:

1.      Zdiagnozuje potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów.

2.      Zrealizuje zadania dot. indywidualizacji procesu edukacji i właściwej organizacji środowiska edukacyjnego.

3.      Zrealizuje zadania w formie zabawy.

4.      Udzieli informacji zwrotnej uczniom i rodzicom.

 

 

Program: 

1.      Uczeń edukacji wczesnoszkolnej w świetle współczesnych badań.

2.      Diagnoza potrzeb i możliwości uczniów.

3.      Formy i metody pracy z uczniem młodszym.

4.      Zabawa  w edukacji wczesnoszkolnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na edukację polonistyczną, matematyczną.

5.      Współpraca z rodzicami w realizacji zadań  szkoły.

 

 

Metody:

Mini-wykład, warsztaty tematyczne połączone z zabawą edukacyjną.

 

 

Prowadzący: 

Nauczyciel dyplomowany matematyki, wieloletni, aktualny dyrektor szkoły podstawowej, absolwent TERM-u, egzaminator OKE, ekspert ds. awansu zawodowego, ekspert MEN w programie ” Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”, I etapu „Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny pracy szkół.” Od kilku lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych w różnych typach szkół wykorzystując swoje kierownicze doświadczenie.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.