Współpraca i komunikacja między szkołą a rodzicami. Kontekst nadzoru pedagogicznego

Adresaci szkolenia:

Rady pedagogiczne, nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy szkół.

 

Cele:

Uczestnicy warsztatu dowiedzą sięjak zaplanować i wdrożyć działania z zakresu współpracy i komunikacji między szkołą a rodzicami. Będą także mieli okazję do ćwiczeń praktycznych. Efektem szkolenia będzie wiedza oraz umiejętności w zakresie współpracy i komunikacji między szkołą a rodzicami, co przyczyni się do podniesienia efektywności tych  działań oraz przełoży się na pozytywny wynik ewaluacji zewnętrznej.

 

Program:

  1. Rodzice partnerami szkoły ? jeden z obszarów oceny w ramach ewaluacji zewnętrznej oraz uwarunkowania współpracy szkoły z rodzicami.
  2. Rola rodziców w szkole ? jak jest? Jak powinno być?
  3. Obszary współpracy szkoły z rodzicami ? szanse i zagrożenia. Diagnoza.
  4. Metody motywacji i aktywizacji rodziców do współpracy ze szkołą.
  5. Promocja i komunikacja efektów współpracy szkoły z rodzicami.

 

Metody:

Warsztat ? podczas, którego zostaną zastosowane metody problemowe (klasyczna, burza mózgów, sytuacyjna i studiów przypadków), metody praktyczne (ćwiczenia indywidualne i grupowe) oraz elementy metody podającej (dyskusja i wykład interaktywny, przykłady z praktyki życia publicznego).

 

Prowadzący:

Prowadzi zajęcia, szkoli, konsultuje – osoby, firmy i instytucje z zakresu m.in.: public relations, wystąpień publicznych, pisania tekstów promocyjnych, strategii komunikacji i promocji, dydaktyki w zakresie komunikacji społecznej. Specjalizuje się w tematyce promocji projektów oraz instytucji edukacyjnych i publicznych.

Z wykształcenia jest filologiem polskim (po specjalnościach: dydaktycznej i retorycznej) oraz PRowcem. Jest doktorem nauk humanistycznych, a od 2001 roku zajmuje się public relations w praktyce. Zawodową drogę rozpoczęła promując Bibliotekę Śląską (m.in. projekty z zakresu komunikacji, promocji i edukacji). Potem pracując dla założyciela największej grupy szkół wyższych w Polsce ? TEB Akademia, dbała o wizerunek Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Zajmowała się public relations i promocją (głównie usług edukacyjnych), organizowała także wiele projektów skierowanych do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów.

Występuje na cyklicznych konferencjach takich jak: PR Forum, Kongresie Profesjonalistów PR czy Kongresie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Publikuje m.in. w miesięczniku ?Dyrektor Szkoły?. Udziela się społecznie – jest członkinią zespołu ds. edukacji Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Marszałku Województwa Śląskiego oraz  członkinią zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations Oddział Śląsk (PSPR).

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

Termin: do ustalenia.

Miejsce: do ustalenia.

Koszt: do ustalenia.