Współpraca w zespole

Współpraca w zespole

Adresaci szkolenia:
Rady Pedagogiczne.

 

Cele:
1. tworzenie klimatu wzmacniającego efekt pracy zespołowej,
2. identyfikowanie grupowych zagrożeń dla płynnej realizacji celów zawodowych,
3. kontrola procesów interpersonalnych w podległych zespołach,
4. rozpoznawanie ról poszczególnych członków zespołu i zrozumienie ich znaczenia dla realizacji zadań,
5. poznanie zjawisk społeczno – psychologicznych rozwijających i blokujących pracę zespołu
6. organizowanie pracy grupy roboczej, jak również zrozumienia znaczenia synergii zespołów.

 

Program:
1. Grupa a zespół:
•    formalne i nieformalne struktury grupowe,
•    charakterystyka efektywnych i nieefektywnych zespołów,
•    zasady tworzenia zespołów,
•    etapy rozwoju zespołu,
•    lider i jego rola w zespole.
2. Zespół w praktyce:
•    role grupowe i podział obowiązków,
•    ustalenie reguł współpracy i skuteczne egzekwowanie poleceń,
•    grupowe podejmowanie decyzji,
•    techniki grupowego rozwiązywania problemów,
•    synergia zespołów,
•    kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy zespołowej,
•    reguły modyfikowania zachowań pracowników.
3. Cele  – ja, zespół, organizacja:
•    reguły określania celów,
•    integrowanie pracowników wokół misji i celów placówki – odpowiedzialność i zaangażowanie w ich realizacji,
•    tożsamość celów zespołu i organizacji.

 

Metody:
Zajęcia obejmują mini wykłady oraz trening  oparty na technikach pracy z grupą: ćwiczenia, dyskusja moderowana, kwestionariusze, analiza przypadku, symulacje, gry, warsztat.

 

Prowadzący:
Szkolenie poprowadzi trener i konsultant z kilkunastoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w obszarach związanych z psychologią, zarządzaniem, HR i rozwojem umiejętności osobistych. Psycholog, certyfikowany coach ICC oraz doradca zawodowy. Ponadto absolwentka Zarządzani Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej oraz doktorantka studiów Ekonomiczno – Społecznych w SGH w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w pionie ZZL w międzynarodowej korporacji, w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz prowadząc własną firmę. Prowadzi autorskie szkolenia, warsztaty i wykłady kierowane dla klientów z różnych branż, zróżnicowanych grup zawodowych na różnych poziomach kompetencji.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.
 

Termin: do ustalenia.
 

Miejsce: do ustalenia.
 

Koszt: do ustalenia.