Współpraca z rodzicami jako strategia szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia ? szkolenie dla nauczycieli

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele  wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

 

Cele:

1. Nauczyciel po szkoleniu:

– zna typologię postaw rodziców wobec szkoły,

– zna zasady zawierania kontraktów edukacyjnych z rodzicami.

 

Program:

1.  Różnice między rodzicami i nauczycielami w realizacji własnych ról.

2. Korzyści wynikające ze współpracy nauczycieli i rodziców.

3. Jak ustalić zasady współpracy?

4. Kontinuum postaw rodziców wobec szkoły.

5. Typologia postaw rodziców w szkole.

6. Trudny rodzic w szkole.

7. Jak zawierać kontrakty edukacyjne z rodzicami?

 

Metody:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja, ćwiczenia w grupach.

 

Prowadzący:

Pedagog, doświadczony trener, edukator z kwalifikacjami uznanymi na podstawie dorobku zawodowego przez Ministra Edukacji Narodowej. Brał udział w projektach związanych z wdrażaniem zmian w systemie edukacji: TERM, Nowa Szkoła, System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Obsługa platformy ? system doskonalenia nauczycieli, Realizacja grantu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów, szkoleń rad pedagogicznych oraz konsultacji dla dorosłych.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.