Wspomaganie rozwoju ucznia

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów.

 

Cele:
1.Nabycie umiejętności tworzenia i utrzymania relacji z klasą oraz uczniem.
2.Nabycie umiejętności wspierania ucznia w osiąganiu celów.
3.Nabycie umiejętności udzielania uczniowi rozwijającej informacji zwrotnej.
4.Nabycie umiejętności rozwijania potencjału ucznia.

 

Program:

1.Zaufanie w budowaniu relacji z uczniem, wskaźniki porozumienia, aktywne słuchanie, blokady komunikacyjne, pytania otwarte.
2.Style uczenia się ucznia i ich znaczenie w osiąganiu celów.
3.Szybkie i skuteczne udzielanie rozwojowej informacji zwrotnej.
4. Docenianie ucznia, budowanie poczucia wartości, rozwijanie potencjału.


Metody:

Wykład, warsztat.

 

Czas trwania szkolenia: 6  godzin dydaktycznych

 

Prowadzący: