Wycieczka jako forma realizacji projektu edukacyjnego i jej rola w procesie dydaktyczno – wychowawczym – zajęcia terenowe

Adresaci szkolenia:

zainteresowani nauczyciele

 

Cele:
1.Poznanie celów i zadań wycieczek szkolnych w kontekście realizacji wymagań podstawy programowej.
2.Ukazanie wycieczki jako możliwości realizacji projektów edukacyjnych.
3.Uświadomienie różnorodnych aspektów i walorów  wycieczek.

 

Program:
1.Wycieczka a podstawa programowa.
2.Projekt edukacyjny ? jak dobrze przygotować, zaplanować i przeprowadzić projekt – wycieczkę.
3.Obowiązki opiekuna i kierownika wycieczki.

 

Metody:

aktywizujące, mini ? wykład

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący: 

nauczyciel geografii i wiedzy o społeczeństwie, doradca metodyczny z zakresu geografii, przyrody i edukacji regionalnej, przeprowadziłam około 400 godzin szkoleń dla dorosłych, głównie dla nauczycieli.