Wyławianie i rozwijanie talentów w polskiej szkole (niedoścignione marzenia czy fakty, deklaracje czy działania, plany a ich realizacja ? uwarunkowania)

Adresaci szkolenia:

Rady Pedagogiczne.

 

 

Program:

1. Talent ? diagnoza (metody).

2. Działanie ? planowanie (akcja czy system).

3. Opiekunowie utalentowanych ? kompetencje, cechy osobowościowe, sposoby ich motywowania.

4. Warunki i narzędzia pracy.

5. Rozwój talentów ? diagnoza przyrostu i prezentacje.

6. Zagospodarowanie talentu (jak, gdzie, kiedy, kto, itp.).

 

Metody:

Warsztat, ćwiczenia w małych zespołach zadaniowych, symulacje, casy.

 

Prowadzący:

Psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.