Wyniki ewaluacji wewnętrznej wartością zbiorową w planowaniu rozwoju placówki

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy oświaty.

 

Cele:

1.     Dostrzeżenie możliwości wykorzystania wyników do rozwoju indywidualnego i zbiorowego rozwoju.

2.      Wskazanie na wartość popełnionych błędów  jako szansy  na  lepszą jakość.

 

Program:

1.      Informacja o roli ewaluacji w planowaniu pracy  placówki.

2.      Analiza konkretnych wyników ewaluacji, w celu formułowania wniosków.

3.      Wspólne szacowanie i  planowanie ewentualnych działań w oparciu o wnioski i  ustalenia zespołu.

 

Metody:

Mini wykład, warsztaty, symulacje.

 

Prowadzący:

Barbara Solarek? trener, szkoleniowiec, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, absolwentka Polonistyki (1968-1973) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Stowarzyszenia Edukatorów, ekspert ds. oświaty w gminie i pełnomocnik Burmistrza (od 1998), autorka i współautorka publikacji, ekspert ds. szkoleń, opinii i badań związanych z zarządzaniem oświatą, autorka projektów edukacyjnych, szkoleń w różnym zakresie, m.in. zbierania informacji o jakości pracy szkół ? projektowanie i promowanie rozwoju lokalnego, komunikacji społecznej; praktyk promujący metody pracy i ocenianie szkolne, wyzwalające motywację do ustawicznego uczenia się.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.
 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia po zgłoszeniu się min. 6 uczestników. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w trybie ciągłym.
 

Szkolenie obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe z ciastkami, serwis kanapkowy oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 

Koszt: do ustalenia.