Wypalenie zawodowe

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele:

1.      Prezentacja aktualnego stanu wiedzy na temat syndromu wypalenia zawodowego.

2.      Diagnoza indywidualnego ryzyka rozwinięcia się symptomów wypalenia zawodowego.

3.      Trening zachowań ułatwiających rozwiązywanie konfliktów.

4.      Trening wybranych technik rozładowywania stresu.

 

Program: 

1.      Wyodrębnianie przyczyn wypalenia zawodowego w środowisku pracy.

2.      Ustalanie stopnia natężenia symptomów wypalenia zawodowego uczestników.

3.      Etapy procesu wypalania zawodowego i jak im przeciwdziałać.

4.      Strategie interwencji  w wypaleniu zawodowym.

5.    Trening wybranych technik relaksacyjnych oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów w środowisku pracy.

 

Metody:

Rozwiązywanie testów psychologicznych, mini wykład, metaplan, dyskusja w grupie, trening relaksacyjny.

 

Prowadzący:

Bożena Uścińska? psycholog, trener. Specjalista w dziedzinie psychologii pracy, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. w zakresie komunikacji interpersonalnej, umiejętności interpersonalnych, motywowania pracowników, technik rozwiązywania konfliktów, syndromu wypalenia zawodowego. Autorka i współautorka wielu publikacji.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.