Wyzwalanie aktywności ucznia w procesie uczenia się1

Adresaci szkolenia:

Rady pedagogiczne.

 

Cele:

1. Pokaz metod, działań nauczyciela i zespołu  umożliwiających wyzwalanie aktywności i chęci do działania.

2. Metody diagnozowania możliwości i zdolności uczniów w aspekcie wyzwalania kreatywności i chęci do działania.

 

Program:

1. Metody wyzwalające aktywność w uczeniu się. Pokaz.

2. Analiza dobrych i negatywnych stron w zastosowaniu metod wyzwalających aktywność  i zaangażowanie w proces edukacyjny i własny rozwój.

3. Jak w praktyce szkolnej diagnozować, rozpoznawać zdolności i możliwości uczniów?  Ćwiczenia na konkretnych przykładach.

4. Projektowanie drogi rozwojowej z uczniem i dla ucznia z wykorzystaniem jego potencjału.

 

Metody:

Mini wykład, warsztaty, symulacje, ćwiczenia.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi trener, szkoleniowiec, nauczyciel dyplomowany, egzaminator, absolwentka Polonistyki (1968-1973) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Stowarzyszenia Edukatorów, ekspert ds. oświaty w gminie i pełnomocnik Burmistrza (od 1998), autorka i współautorka publikacji, ekspert ds. szkoleń, opinii i badań związanych z zarządzaniem oświatą, autorka projektów edukacyjnych, szkoleń w różnym zakresie, m.in. zbierania informacji o jakości pracy szkół ? projektowanie i promowanie rozwoju lokalnego, komunikacji społecznej; praktyk promujący metody pracy i ocenianie szkolne, wyzwalające motywację do ustawicznego uczenia się.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Koszt: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.