Wyzwalanie dziecięcej kreatywności ? sześciolatek w szkole

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

 

 

Cele:

– Zapoznanie z rysem psychologicznym dziecka sześcioletniego.

– Poznanie sposobów diagnozowania i obserwacji ucznia klasy pierwszej.

– Zapoznanie z metodami pracy z dzieckiem sześcioletnim.

 

 

Program:

1.         Charakterystyka dziecka sześcioletniego.

2.         Gotowość szkolna.

3.         Gotowość  dziecka sześcioletniego do nauki w szkole.

4.         Arkusz wstępnej obserwacji ucznia klasy pierwszej.

5.         Metody pracy z dzieckiem sześcioletnim.

 

Metody: 

Wykład połączony z prezentacją oraz warsztaty.

 

Prowadzący:

– 25 letni staż pracy pedagogicznej, nauczyciel w oddziale ?0? , dyrektor przedszkola , logopeda i socjoterapeuta ; ukończone nauczanie początkowe ; od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli .

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.